close icon

Newsletter forma


Online prijava


  • facebook chalk icon
  • facebook chalk icon
  • facebook chalk icon

Držićeva 5/1 (kod Vukovog spomenika), 011 2401 581, 069 240 15 81

Bul. Mihajla Pupina 10/E (YUBC), Novi Beograd, 069 2401 581

Priprema za FCE, CAE, CPE ispite

FCE – First Certificate in English

je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije u Velikoj Britaniji, kao i svugde u svetu.

Forma FCE ispita:

Prvi deo – Čitanje (60 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume književne tekstove, kao i članke iz novina i časopisa.

Drugi deo – Pisanje (80 minuta)
U ovom delu ispita kandidat sastavlja kratku priču, pismo, članak ili izveštaj na različite zadate teme.

Treći deo – Engleski u praksi (45 minuta)
Ovaj dio ispita sadrži zadatke kojima se procenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Četvrti deo – Slušanje (40 min.)
Ovaj deo ispita zahteva da polaznik shvati značenje odslušanog teksta koji može uključivati vijesti, programe, govore, priče, anegdote i javna saopštenja.

Peti deo – Govor (14 minuta)
Ovaj deo ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

Svaki deo FCE ispita nosi 20% od ukupne oceene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat sa jednom od tri ocene A, B ili C). Znanje kadidata koji postignu ocene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde FCE ispita.

CAE – Certificate in Advanced English

je prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se jako dobro snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

Forma CAE ispita:

Prvi deo – Čitanje (75 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume književne tekstove, članke iz novina i časopisa i sl.

Drugi deo – Pisanje (90 minuta)
Ovaj dieo ispita procenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja na najrazličitije zadate teme.

Treći deo – Engleski u praksi (60 minuta)
Ovaj deo ispita sadrži zadatke kojima se procenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Četvrti deo – Slušanje (45 minuta)
Ovaj deo ispita zahteva da polaznik shvati značenje odslušanog teksta koji može uključivati predavanja, radio emisije, govore i diskusije.

Peti deo – Govor (15 minuta)
Ovaj deo ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

Svaki deo ispita nosi 20% od ukupne ocene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat se jednom od tri ocene (A, B ili C). Znanje kadidata koji postignu ocene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde CAE ispita.

CPE – Certificate in Proficiency in English

najviši je nivo Kembridž ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je certifikat koji priznaju skoro svi fakulteti i koledži u Velikoj Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje osnovnih ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci priznaju ovaj sertifikat.

Format ispita:
Prvi deo – Čitanje (90 minuta)
Ovaj deo ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razume tekstove iz različitih izvora počevši od novinskih članaka do književnih dela. Od polaznika se očekuje da razume strukturu i detalje teksta kao i da shvati iskazano mišljenje, stajalište ili razvoj ideja.

Drugi deo – Pisanje (120 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja ( 300-350 reči) upućenih određenom čitaocu na različite zadate teme.

Treći deo – Engleski u praksi (90 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje poznavanje strukture rečenice i teksta engleskog jezika, a od polaznika se očekuje da popuni praznine u tekstu, ispravi greške, formira reči i primeni odgovarajući registar. Takođe, ovaj deo ispita ima i pismeni deo gde kandidat ima zadatak da napiše rezime.

Četvrti deo – Slušanje (40 minuta)
Ovaj deo ispita od polaznika zahteva da shvati značenje odslušanog teksta, da izvuče detaljne informacije kao i da razume mišljenja i stavove govornika.

Peti deo – Govor (15 minuta)
Ovaj deo ispita vodi iskusan ispitivač, a od polaznika se očekuje da aktivno učestvuje u razgovoru. U formi je intervjua u kome se kroz diskusiju u kontekstu neke situacije procenjuju veštine komunikacije polaznika.

Svaki deo ispita nosi 20% od ukupne ocene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat sa jednom od tri ocene (A, B ili C).

Međunarodno priznati ispiti engleskog jezika se polažu u Beogradu (British Council, Terazije 3). Ispit se održava nekoliko puta godišnje, rezultati stižu šest nedelja nakon polaganja ispita, a diploma koju stičete nakon položenog ispita je trajno validna i možete je iskoristiti prilikom prijave za stipendije, studije u inostranstvu, konkursa za posao i sl. u velikom broju zemalja i institucija.Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.

LnG Education škola stranih jezika Vam nudi pripremnu nastavu za polaganje svakog od ovih ispita FCE, CEA i CPE i ona traje osam meseci ( 2 puta nedeljno po 90 minuta ili jednom nedeljno, subota ili nedelja po 180 minuta ). Priprema je ciljana i prati tip vežbi koje se pojavljuju na samom ispitu.

  • Fond časova:64 časa (32x90min.)
  • Dužina trajanja kursa:16 nedelja
  • Cena kursa:22 400 RSD u 4 mesečne rate po 5600,00 RSD

Newsletter

Sve naše akcije, popusti i aktuelnosti u Vaš inbox. Budite obavešteni o svemu što lngeducation nudi.

Prijavi se!

Online prijava

Brzo, lako i jednostavno. Prijavite se na bilo koji kurs stranog jezika u našoj školi. Upis je u toku!

Prijavi se!