Članovi u engleskom jeziku, kad se koriste i kako znati kada koji ide

Articles

Articles

U engleskom jeziku imamo određeni i neodređeni član, kako i kada se koriste i kako znati kada koji upotrebiti?

1. Određeni član (Definite Article) – THE
koristimo kod reči i u jednini i u množini
– Kada smo imenicu već pomenuli: A man and a woman walked into the room. The man was wearing sunglasses.
– Kada imenicu pominjemo prvi put, ali oba sagovornika znaju o čemu se radi: Give me the book; Open the door.
– Za nešto što je jedino na svetu: the Sun, the Moon, the world
– Ispred strana sveta: I live in the north in the country.
– Uz imena reka i mora: the Danube, the Atlantic.
– Uz imena planinskih venaca: the Alps
– Ispred imena pustinja : the Sahara
– Ispred imena grupa ostrva: the Bahamas
– Ispred imena geografskih oblasti: the middle East, the far East
– Ispred imena zvaničnih naziva država, federacija i države čiji je naziv u množini: The United Kingdom, the USA, the Netherlands
– Ispred imena institucija: the National Museum, the Hyatt. Izuzeci su : Windzord casttle, Backingham Palace
– Ispred naziva muzičkih instrumenata: He plays the piano.
– Uz imena porodica ( da se označe svi članovi jedne porodice): The Browns live in this street.
– Uz prideve da označe imenicu u množini: The poor live there.
– Uz redni broj: the second
– Uz superlativ: the best, the most interesting
– Uz komparativ u idiomatskim izrazima: The sooner the better
– U pravoj apoziciji: Rome, the capital of Italy, is a huge city.
– Uz nazive brodova, vozova i aviona: the Titanic
– Uz delove dana: in the morning, in the afternoon
– Uz deo tela: Somebody hit me in the head.

2.Neodređeni član (Indefinite Article) – A/AN
koristimo samo kod reči u jednini
A – koristi se ispred reči koje počinju suglasnikom (a book) ili samoglasnikom koji se izgovara kao suglasnik (a European).
AN – koristi se ispred reči koje počinju samoglasnikom (an apple) ili suglasnikom koji se ne izgovara (an honest man)
– Kada nešto prvi put pominjemo, uz imenice koje nisu poznate govorniku i slušaocu : I saw a boy in the street.
– Kada se označava nečija profesija, hobi, veroispovest, nacionalnost: She is an arhitect.
– Kao generični član, da označi celu vrstu: A lion is a cat.
– Koristimo ga u nepravoj apoziciji: Rome, a capital of Italy, a huge city.
– Ispred određenih fraza: what, such, many, quite, half: What a shame!
– Sa brojevima 100, 1 000, 1 000 000: There were over a hundred people at the wedding.

Srećno u upotrebi 🙂