Modalni glagoli MUST i HAVE TO u engleskom jeziku

Modalni glagoli, pomoćni glagoli ili Modal Verbs, kako ih zovu Englezi govore o NAČINU na koji će biti izvršena neka radnja. Modalnim glagolima izražavamo mogućnost, obavezu ili neophodnost. Bitno je napomenuti:

1.većina modalnih glagola se ne koristi u prošlom i budućem vremenu
2.modalni glagoli ne primaju nastavak –s za 3.lice jednine u prezentu.
3.većina modalnih glagola ne može graditi vremena
4.posle modalnih glagola ide tzv. krnji infinitive (bare infinitive, infinitive without to). I must go / I must to go
5.Ako želimo napraviti negativan oblik modalnog glagola u prezentu, koristićemo NOT.
e.g She can not speak English.

Danas se bavimo modalnim glagolima MUST i HAVE TO.
Koja je uopšte razlika između MUST i HAVE TO ako oba znače MORATI?
Koji od ova dva glagola kada upotrebiti?
I MUST i HAVE TO iskazuju obavezu, ali hajde da naučimo razliku.

musthaveto

must and have to

HAVE TO

Have to prevodimo na srpski glagolom MORATI.
I have to do something= neophodno je uraditi nešto, u obavezi sam da uradim nešto

HAVE TO u značenju MORATI koristimo za obaveze koje su nam nametnute od strane 3. lica.
Englezi to nazivaju STRONG OBLIGATION to je obaveza koja ne zavisi od našeg raspoloženja ili volje, već se to nešto zahteva od nas ili je propisano nekim pravilima.

e.g You have to get home at 8 o’clock. (možda nam je neko od roditelja naredio da se vratimo u to vreme, tako da nam je to nametnuta obaveza)

U upitnim i negativnim rečenicama koristimo DO / DOES / DID odnosno DO NOT / DOES NOT / DID NOT u upitnim i negativnim rečenicama za prošlost i sadašnjost.

e.g. She doesn’t have to work on Sundays. (nije u obavezi, nije joj nametnuto, nedelja je slobodan dan)

MUST
Isto znači MORATI kao i HAVE TO.
MUST koristimo kada hoćemo da damo naše lično mišljenje (da kažemo ono što mislimo da je neophodno ili da preporučimo nekome nešto).

e.g. He is a really nice person. You must meet him. (preporučujem ti da ga upoznaš)

Oblik MUST koristimo samo u prezentu, za sva ostala vremena koristimo HAVE TO. Oblik HAVE TO zamenjuje modalni glagol MUST u upitnom i odričnom obliku kao i u prošlom i budućem vremenu.
Negativni oblik MUSTN’T prevodimo NE SMETI i koristimo kada želimo da kažemo da je nešto protiv pravila ili zakona:

e.g. You mustn’t smoke on buses.

I na kraju, razlika MUST I HAVE TO je vidljiva kroz primere:
I must study English. – Moram da učim engleski jer ja osećam potrebu za tim, osećaću se bolje ako ga budem koristio.
I have to study English.  – Moram da učim engleski, jer mi je to obaveza. Možda i ne želim da ga učim, ali imam obavezu prema npr. šefu, firmi ili nekom trećem.

You must come.  (Ja kažem da dođeš, verujem da je dobro da dođeš))
You have to come. (Postoji pravilo koje zahteva da dođeš, dakle u obavezi si da dođeš)
Must I wear this tie? (Šta ti misliš, treba da nosim kravatu?)
Do I have to wear this tie? (Da li sam, po pravilima, u obavezi da nosim ovu kravatu?)

Da li sam pomogla?