Postavljanje pitanja na engleskom jeziku

Iz iskustva znam da je postavljanje pitanja na engleskom jeziku veliki problem s kojim se susreće većina ljudi (uključujući i naše polaznike). Rečenice mogu sastaviti bez problema, ali kad dođe do redosleda reči u pitanjima, tu dolazimo do zabuna.

Da bismo pravilno govorili engleski jezik, neophodno je da se držimo pravila o fiksnom redu reči u engleskoj rečenici. Evo nekoliko korisnih pravila / šablona koji će vam pomoći da naučite kako tačno postaviti pitanje na engleskom jeziku.

  • Ako u rečenici imate (pomoćni) glagol “to be” ili “to have” ili modalni glagol (must, can, should, will…), upitna rečenica će se uvek graditi samo inverzijom (subjekta i pomoćnog, odnosno modalnog glagola) pa će sada pomoćni, odnosno modalni glagol biti na prvom, a subjekat na drugom mestu u rečenici.

She is pretty. – Is she pretty?  (Glagol to be u Present Simple vremenu)
He has got a sister. – Has he got a sister? (Glagol have to u Present Simple vremenu)
I can play tennis. – Can I play tennis? (Present Simple)
They have done their homework. – Have they done their homework? (Present Perfect Simple)
She will send you a message. – Will she send me a message? (Future Simple)

  • Ako u rečenici nemamo nijedan pomoćni glagol, već samo glavni glagol, koji nosi značenje, u pomoć će priskočiti glagol “to DO”, koji ništa ne znači (zato se i zove pomoćni). On samo pokazuje da li se radi o upitnom ili negativnom obliku:

Present Simple:

DO ide uz subjekat u prvom i drugom licu jednine i svim licima množine
They travel to Germany in January. – Do they travel to Germany in January?

DOES ide uz subjekat u trećem licu jednine
Her brother speaks English. – Does her brother speak English?

Past Simple:

DID ide uz subjekat u svim licima u prošlosti
Maria made a cake. – Did Maria make a cake?

  • Wh- pitanja u engleskom jeziku- šta su?
    Wh- pitanja su pitanja u engleskom jeziku kojima počinju upitne rečenice: who, what, when, why, where, how, how often, how long, how much… Ovakve upitne rečenice  pravimo po formuli:

Upitna reč + pomoćni ili modalni glagol u zadatom vremenu ( to do, to be, to have, can / could, shall / should, may / might, will / would) + subjekat + glavni glagol.

She goes to work every morning. – How often does she go to work?
I made a cake yesterday. – When did I make a cake?

  • Subjekatska pitanja- postavljamo ih kada želimo znati ko ili šta je vršilac radnje subjekta. Ova pitanja počinju sa -who ili -what. Ovde se ništa ne menja, upitna rečica dolazi na početku rečenice, umesto subjekta, sledi je glavni glagol.

Mark learns Russian. – Who learns Russian?
He made a coffe. – Who made a coffe?
Something happened on Sunday. –  What happened on Sunday?

  • Pitanja sa predlozima. U engleskom jeziku imamo mnogo glagola uz koje se obavezno koriste različiti predlozi from, at, on, in… U ovakvim slučajevima, predlog je uvek na kraju upitne rečenice:

Her mother came from Spain. – Where did her mother come from?
I went to Greece with my parents. – Who did you go to Greece with?

Ako pratite ove šablone, savladaćete kako je jednostavno postaviti pitanja na engleskom jeziku.
Ako imate dodatnih nedoumica ili želite da zajedno učimo engleski jezik, uvek možete upisati neki od naših kurseva u LnG Education centru i naši profesori će vam pomoći da rešite sve nedoumice.

Dobrodošli u LnG Education centar, centar za strane jezike