Present Perfect Tense i Past Simple Tense – kada koji koristiti

Večita dilema i pitanje, koje vreme koristiti od ova dva? Zašto je Present Perfect, a ne Past Simple?
Kako bismo vam olakšali učenje engleskog, pokušaćemo da objasnimo ovo na najlakši mogući način.
1. The Present Perfect Tense je sadašnje vreme, kako nam i sam naziv kaže, present- sadašnjost. Govori o situaciji koja se dešava sada (now).
e.g He has lost his key. (Izgubio je ključeve, što znači da ih sada nema i da ne može da uđe u kuću.)
Sa druge strane, The Past Simple Tense je završeno prošlo vreme. Uzećemo isti primer, samo ćemo staviti u prošlo vreme.
e.g He lost his key. (Izgubio je ključeve, ali ne znamo da li ih ima ili nema sa sobom sada, samo nam govori da je nekada u prošlosti izgubio ključeve, možda je do sada napravio nove.)
2. The Present Perfect Tense ćemo koristiti za neka skorašnja ili nova dešavanja:
e.g He has repaired the washing machine. It is working OK now.
The Past Simple Tense ćemo koristiti kada pričamo o stvarima, ljudima, događajima… koje NISU skorašnje ili nove:
e.g Beethoven was a German composer. He was born in Bonn.
3. Ukoliko želimo da damo neku novu informaciju, koristićemo The Present Perfect Tense, ali ako nastavimo da pričamo o tome, koristićemo The Past Simple Tense:
Allie: I have burnt myself!
Mark: How did you do that?
4. Za radnje koje su ZAVRŠENE, koristićemo The Past Simple Tense (when I was a child, yesterday, five minutes ago, in 2001…)
e.g They arrived 30 minutes ago.
It was clear yesterday.
Ali za radnje koje nisu završene, koristićemo The Present Perfect Tense. Uz ovakve radnje uglavnom koristimo markere ( reči koje nam ukazuju na to koje vreme treba da koristimo) FOR ili SINCE.
Ostali markeri koji idu uz ovo vreme su: EVER, NEVER, JUST, ALREADY, YET, RECENTLY, SO FAR, UP TO NOW, TILL NOW
e.g They have lived here since 2005. (Od 2005 pa sve do danas žive ovde. Radnja se desila u prošlosti, traje još uvek)
5. Kada upotrebljavamo WHEN ili WHAT TIME, koristićemo The Past Simple Tense.
e.g When did you arrive?
What time did you finish your homework?

Kako biste provežbali razliku između ova dva vremena, uporedite:

Have you seen Tom this morning?
Did you see Tom on Wednesday?

I have never played football.
I did not play football last summer.

Još primera i sve ovo u slikama nađite na našem instagram profilu https://www.instagram.com/p/B9tnnQ8BaXT/

Da li sam pomogla? Ako imate i dalje nedoumica, pišite 🙂

Piše:
Anđela Jevremović