Priprema za polaganje Goethe ispita A1 u LnG školi stranih jezika

Nemački jezik-Berlin, Brandenburška kapija

Poslednjih godina se mnogi naši ljudi odlučuju za odlazak u Nemačku. Razlozi su različiti, najčešće je posao u pitanju, nekada studije ili istraživački rad, često i spajanje porodica. Pre odlaska u Nemačku svakako proverite koji nivo jezika Vam traže za izdavanje boravišne ili radne vize. Ako pričamo o poslu, poslodavac uvek zna koji nivo jezika se traži za tu vrstu posla. Za studije ili projekte se traži B2 nivo, za spajanje porodica je dovoljan A1 nivo, dakle osnovni nivo nemačkog jezika. Dalje ćemo pisati o pripremi i polaganju A1 Goethe ispita, ali princip je isti i za ostale nivoe Goethe ispita.

Šta Nemcima znači da posedujete sertifikat Goethe A1?

Sertrifikat Goethe A1 je zvanični ispit iz poznavanja osnova nemačkog jezika koji traže države nemačkog govornog područja (Nemačka, Austrija, Švajcarska). Goethe A1 je dokaz da je Vaše znanje nemačkog dovoljno da možete da se predstavite, snađete u gradu, u restoranu, kupujete u marketima i radnjama, koristite javni saobraćaj, odete kod lekara, u poštu, na pijacu. Dakle, da koristite nemački jezik u svakodnevnim životnim situacijama.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Spremati se za Goethe sertifikate u LnG školi stranih jezika možete na dva načina:

 • ako nemate nivo jezika koji polažete na Goethe-e institutu:
 1. završimo nivo koji polažete, grupno ili individualno.

Ako pričamo o A1 nivou konkretno, grupna nastava podrazumeva prolazak kroz A1 nivo nemačkog jezika i to kroz:

standardni kurs nemačkog jezika u LnG centru. Ovaj kurs nemačkog jezika ide u tempu dva puta nedeljno po 90 minuta ili vikendom jednom nedeljno, subotom ili nedeljom. Dakle, u ovom slučaju Vam treba oko 5 meseci da završite A1 nivo nemačkog jezika. Nakon ovog kursa kroz individualne časove pređete sa profesorom kroz testove (dovoljno je pet, šest časova) i uradi se simulacija ispita. Onda izađete na sam ispit koji se polaže u Goethe institutu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu.

Ili kroz:

ubrzani kurs nemačkog jezika. Za one kojim se žuri u LnG centru smo osmislili kurs koji traje 10 nedelja i ide u tempu tri puta nedeljno po 90 minuta. Ovde ceo A1 nivo završite za 10 nedelja, dakle 2,5 meseca. Napominjemo, kurs je intenzivan i preporučuje se ljudima koji su nekada učili nemački jezik, kroz klasično obrazovanje ili škole jezika i polaznicima koji se prvi put susreću sa nemačkoim jezikom, ali imaju dosta slobodnog vremena i mogu se kod kuće posvetiti učenju jezika. Nakon ovog kursa individualno pređete sa profesorom kroz testove. Uradi se simulacija samog ispita kako biste znali kako on izgleda stvarno.

individualni časovi podrazumevaju rad sa profesorom jedan na jedan i ovde broj časova zavisi od Vas, Vašeg rada i brzine savladavanja gradiva, a broj časova se kreće od 20 do 30 po nivou.

 • ako imate nivo znanja jezika koji polažete na Goethe-e institutu:

U ovom slučaju dovoljno je pet do deset časova da profesor sa Vama pređe sve testove i uradi simulaciju ispita A1 kako bi se adekvatno pripremili za polaganje Goethe ispita. Ovde predlažemo individualnu nastavu.

Kako početi pripremu za polaganje Goethe ispita?

Možete nas pozvati, pisati mail ili zakazati konsultacije. Radi se ulazni test i na osnovu rezultata se radi konkretna procena i savetovanje samog kandidata. Dakle, šta je ono što želite, gde ste trenutno i koliko je vremena potrebno da dođete do cilja. Naš cilj je da pronađemo najefikasnije i najpovoljnije rešenje za Vas. Ponudimo Vam  nekoliko opcija, odaberete onu koja Vam najviše odgovara bilo da ćete učiti nemački kod nas ili doći sa već završenim nivoom i samo se spremati za polaganje Goethe ispita.

Rokovi za prijavu, termini i polaganje Goethe ispita

Goethe ispit se održava u Beogradu u Knez Mihajlovoj broj 50, u Goethe institutu. Polaganje A1 nivoa se organizuje obično jednom mesečno, a nekada i češće. Prijaviti ispit možete dvadeset dana pre samo datuma polaganja ispita, a mi savetujemo da to uradite već prvog dana da se ne desi da ostanete bez termina. Sertifikat o položenom nivou dobijate oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Detaljnije pročitajte ovde.

Format Goethe ispita:

Ispit za Goethe sertifikat se sastoji iz četri dela: slušalje (horen), čitanje (lesen), pisanje (schreiben) i govor (sprechen). Gramatičkih zadataka nema. Ispit traje 80 minuta ukupno.

 1. Slušanje (hören) je prvi deo ispita i traje 20 minuta. Imate tri slušanja nakon kojih zaokružujete tačne odgovore. Maksimalan broj bodova je 15.
 2. Čitanje (lesen) je drugi deo ispita i traje 25 minuta. Kandidati dobiju tri kratka pisma ili oglase nakon kojih opet rade zadatke da bi se videlo koliko su razumeli tekstove. Maksimalan broj bodova i ovde je 15.
 3. Pisanje (schreiben) je treći deo ispita i on traje 20 minuta. Kandidati dobiju dva zadatka, da popune formular i da napišu kratak esej. Ovde možete dobiti isto 15 bodova.
 4. Govor (sprechen) je četvrti deo ispita i ovde trebate da predstavite sebe, da znate da postavi pitanja na određene svakodnevne teme i da odgovorite na njih. Isto nosi 15 bodova.

Na kraju se ukupan broj bodova na svakom delu množi sa 1.66 i tako je maksimalan broj bodova na testu 100. Sa 60 bodova je test položen.

Ocene na Goethe ispitu mogu biti:
 • Seht gut ( 90-100 bodova na testu)
 • Gut (80-89 bodova na testu)
 • Befriedigend (70-79 bodova na testu)
 • Ausreichend (60 do 69  bodova na testu)
Sertifikat o položenom Goethe ispitu važi 10 godina.

Srećno!