Prevod

LnG Education pruža visokokvalitetne usluge prevođenja. Ono šta možemo da ponudimo su kvalitet, pridržavanje rokova, i prihvatljive cene. Sarađujemo isključivo sa najboljim prevodiocima, koji su specijalizovani za pojedine oblasti i izvornim govornicima.

Pismeni prevodi u LnG školi stranih jezika

Za prevode tekstova cena se obračunava prema kartici.
1 kartica iznosi 1.800 slovnih mesta sa razmacima

• 1 kartica prevod sa srpskog na strani jezik – 1100,00 din.
• 1 kartica prevod sa stranog na srpski jezik – 900,00 din.

Usmeni prevodi u LnG školi stranih jezika

• Konsekutivno i simultano prevođenje – po dogovoru

Cena usluge prevoda stručnih tekstova zavisi od količine, vrste i kompleksnosti teksta te o roku isporuke. Prevedene tekstove isporučujemo na CD-u, papiru ili putem mail-a.
Kod preuzimanja prevoda (osim za stalne partnere) naplaćuje se avans.