Škola stranih jezika. Šta da očekujete od škole stranih jezika.

Kada odaberete da učite engleski, nemački ili drugi strani jezik, očekujete da, u najmanju ruku, steknete jedan nivo samopouzdanja u pisanom i govornom jeziku. Kursevi stranih jezika variraju uslovima i kvalitetom i važno je znati šta možete očekivati od kvalitetnog kursa stranih jezika. Ono što nudi LnG Education, škola stranih jezika su:

Međunarodni standardi učenja stranih jezika

Iako postoje međunarodni standardi vezani za podučavanje stranih jezika, nemaju sve škole stranih jezika podjednak kvalitet. Istražite malo i saznajte šta nudi nekoliko škola kako biste videli koja može zadovoljiti vaše potrebe.

Opšti i specijalizovani kursevi stranih jezika

Postoje različiti opšti i specijalizovani kursevi stranih jezika , kao i pripreme za međunarodne ispite FCE,CAE,CPE, TOEFL, GOETHE, DELE, CILS. Škola stranih jezika bi trebalo da se upozna sa vašim potrebama i na osnovu toga vam predloži koji je najbolji kurs za vas. Postoji mogućnost i posebno krojenih kurseva koji će odgovoriti vašim specifičnim potrebama.

Zastupljene sve četri jezičke veštine učenja stranih jezika

Kada učite strani jezik, trebalo bi da sa pravom očekujete da se pažnja posveti razvoju vaše sposobnosti da pričate, razumete i odgovorite zahtevima svakodnevnog jezika. Ovo treba da prati gramatički deo, čitanje i pisanje i onda sve zajedno da vam da mogućnost jednog visokog nivo izražavanja na stranom jeziku.

Aktivna metoda podučavanja stranih jezika

Sposobnost da govore strani jezik je važna svim polaznicima. Kvalitetan kurs stranih jezika će podržati razvoj vokabulara kod polaznika i pomoći im da rade na izgovoru i izražavanju na stranom jeziku.

Strpljivi i posvećeni predavači

Jedna od bitnih stavki kod učenja stranih jezika je svakako samopouzdanje. Često polaznici krenu na kurs stranog jezika sa manjkom samopouzdanja, čak laganim strahom. Kurs stranog jezika bi trebao da im pomogne u podizanju samopouzdanja tako što će i sami postati svesni da su sada veštiji i kompetentniji u pisanju, govoru i razumevanju jezika. Pažljivo odabrane aktivnosti na času i strpljivi i posvećeni predavači će svakako pomoći polaznicima da povećaju nivo samopuzdanja u korišćenju stranog jezika.

Broj polaznika u grupi ne veći od pet

Aktivno učešće polaznika na času je svakako bitna stavka kod učenja stranih jezika. Ovo podrazumeva učenje stranih jezika u malim grupama do pet polaznika maksimalno gde predavač može da se kvalitetno posveti svakom polazniku. Visokokvalitetni kursevi stranih jezika bi trebalo da stvore takvu bazu znanja jezika kod polaznika da on i nakon formalnog završetka kursa stranog jezika može nastaviti raditi na svojim jezičkim veštinama.

Praćenje razvoja jezičkih veština

Kad krenete na kvalitetan kurs engleskog jezika npr., trebalo bi da vam bude jasno i transparentno objašnjeno na koji način će biti praćen razvoj vaših jezičkih veština. Mnoge škole stranih jezika koriste testove i ispite; periodične i završne da bi merili napredak.

Učenje stranih jezika može biti veliki benefit na postojećem ili kod traženja novog radnog mesta, otvoriti vam nove šanse kod zapošljavanja, promene posla ili razvoja karijere. Pre upisa na kurs stranog jezika važno je da vam je jasno šta možete i šta bi trebalo da očekujete od kvalitetnog kursa stranog jezika i koje su mogućnosti koje proizilaze iz toga nakon završetka istog.