Kurs konverzacije

Kurs konverzacije je kurs koji smo osmislili za sve one koji već vladaju određenim nivoom stranog jezika, ali imaju pasvno znanje ili tzv. blokade i žele aktivirati znanje stranog jezika i u potpunosti ga usavršiti.

Opšti (standardni) kursevi jezika - kurs konverzacije

Priprema za kurs konverzacije

KURS KONVERZACIJE U LNG EDUCATION ŠKOLI STRANIH JEZIKA.

Ovaj kurs je tako koncipiran da nema određenog udžbenika već profesor donosi materijal, tekstove, članke iz novina, audio i video materijal na određenu temu. U toku časa mogu biti zastupljene jedna ili više tema. Sve vreme komunicirate na odabranom jeziku, kroz dijalog ili izlaganje na zadatu temu. Aktivno učestvujete u diskusijama i na taj način se oslobađate blokade od komunikacije na stranom jeziku.

  • Grupe su sa maksimum pet polaznika da bi svi imali jednaku mogućnost učestvovanja u diskusiji.
  • Nastava traje 7 nedelja.
  • Ide u tempu jednom nedeljno, petak, subota ili nedelja po 120 minuta.

Ukratko, ako želite da usavršite veštinu konverzacije, da obnovite ili održavate naučeno znanje jezika, da osvežite znanje stranog jezika kojeg ste nekada učili pa napravili pauzu ili da vežbate jezik, kurs koverzacije je pravi izbor.
Osim o jeziku, steći ćete i znanje o kulturi i običajima zemlje čiji jezik izučavate. Teme su vezane za svakodnevni život, interesovanja i hobije članova grupe. Imate slobodu da svojim idejama i predlozima učestvujete u njihovom kreiranju.

Pričajte 100% vremena na odabranom jeziku i u potpunosti ga usavršite.

  • Dužina trajanja kursa konverzacije : sedam nedelja,
  • Tempo rada: 1 x 120 minuta,
  • Cena kursa:  14 000 RSD.

Na kurs konverzacije možete da se prijavite klikom

konverzacija
ili pozovite školu.

Nije kurs koji ste tražili? Pogledajte:
KURS ENGLESKOG JEZIKA
PRIPREMA ZA TOEFL / IELTS
KURS NEMAČKOG JEZIKA
KURS NORVEŠKOG JEZIKA