Kurs mađarskog jezika

Kurs mađarskog jezika. Mađarski jezik-zgrada parlamenta

Zgrada parlamenta u Budimpešti. Kurs mađarskog jezika. Škola stranih jezika. Naš Instagram.

Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, dela Vojvodine, Rumunije i Slovenije. Govori se u delovima Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i Austrije. Govori ga 14,5 miliona ljudi. Mađarski jezik je lep i melodičan ali je gramatički dosta komplikovan i priličan je izazov učiti ga.
Poznavajući mađarski jezik mogu vam biti otvorena radna mesta prevodioca ili osobe koja podučava ovaj jezik. Također, u pograničnim oblastima mađarski jezik može biti potencijalan uslov za dobijanje posla usled potrebe da se usluže ljudi kojima je on maternji jezik.

Mađarsko državljanstvo i kako ga steći?

Prema zakonu Republike Mađarske, koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine, sva zainteresovana lica, dakle i naši građani, koji mogu dokazati mađarsko poreklo putem krštenica, mogu aplicirati za dobijanje dvojnog – mađarskog državljanstva, a samim tim i mađarskog (EU) pasoša!

Uslovi za dobijanje mađarskog državljanstva:

  1. Dokaz da su vaši preci rođeni na teritoriji tadašnje Mađarske do 1921. godine. Uslove ispunjavaju i oni ljudi čiji su preci rođeni u Bačkoj od 1941. do 1945. godine, kada je prilikom podele Jugoslavije ona pripala tadašnjoj Mađarskoj.
  2. Potreban je i mađarski jezik, srednji nivo znanja.

Kada sakupite svu potrebnu dokumentaciju, treba da tražite termin u Ambasadi Mađarske u Beogradu ili u Generalnom konzulatu u Subotici. Nakon dodele termina, idete na razgovor kod službenika ambasade. Oni procenjuju vašu dokumentaciju i, naravno, znanje mađarskog jezika. Ne postoji neki poseban test znanja jezika, već samo razgovor koji traje 20 do 30 minuta, naravno, na mađarskom jeziku. Ako je sve u redu, službenik preuzima Vašu dokumentaciju i pozvaće vas za najviše šest meseci na svečanu dodelu državljanstva uz polaganje zakletve! Nakon toga predajete zahtev za pasoš, što je već potpuna formalnost. Mađarski pasoš dobićete u vrlo kratkom roku!

Mađarski jezik. Kurs mađarskog jezika za sticanje mađarskog državljanstva

LnG Education, škola stranih jezika organizuje kurs mađarskog jezika za sticanje mađarskog državljanstva. Nastavu mađarskog jezika izvodimo u grupama sa maksimum 5 polaznika. Nudimo i individualne časove mađarskog jezika. 48 časova (24 dvočasa) traje kurs pripreme za razgovor u ambasadi.

  • Fond časova: 48 časova (24×90 minuta)
  • Trajanje kursa: 12 nedelja
  • Tempo rada: 2 puta nedeljno
  • Cena: 21 000 dinara – ceo kurs. Plaćanje je moguće u 3 mesečne rate dinara.

Kurs mađarskog jezika – individualni časovi: 2500 dinara / dvočas (90 minuta)

Mađarski jezik. Kurs mađarskog jezika za polaznike sa predznanjem

Učili ste mađarski jezik, ali ste napravili pauzu? Želite da dobijete mađarsko državljanstvo, ali niste sigurni u sebe i svoje znanje? Vraćeni ste sa razgovora ili vam traže dopunu? Nemojte da bacite uloženo vreme, trud i novac. Imamo kurs mađarskog jezika koji će vam pomoći da se prisetite svega što ste naučili i dopunite svoje znanje. U toku kursa naučićete reči i fraze koje će vam koristiti kako na intervjuu, tako i u svakodnevnom životu, a to će vam omogućiti da lako komunicirate na mađarskom jeziku, da razumete i tečno odgovorite na postavljena pitanja.

  • Fond časova: 16 časova (8×90 minuta)
  • Trajanje kursa: 4 nedelje
  • Tempo rada: 2 puta nedeljno
  • Cena: 10000 dinara

Pre upisa na kurs mađarskog jezika za polaznike sa predznanjem, potrebno je proveriti vaš nivo znanja. Pozovite školu i zakažite razgovor sa profesorom. Nakon toga ćemo se dogovoriti oko početka nastave.

Mađarski jezik. Kurs mađarskog jezika.

Naučite mađarski jezik na kursu mađarskog jezika u LnG Education centru za strane jezike.