Kursevi za osnovce

vKursevi za osnovce u LnG Education školi stranih jezika  se organizuju u grupama sa maksimum pet polaznika.

 • Program kursevi stranih jezika za osnovce je prilagođen uzrastu, ali i nivou znanja dece.
 • Pre polaska na kurs, dete testiramo i na osnovu znanja koje pokaže na testu, stavljamo ga u grupu.
 • Na kursu za osnovce razvijamo i usavršavamo jezičke veštine: slušanje, govor, čitanje i pisanje.
 • Prateći razvoj dece, njihove mogućnosti i interese, nastavni plan i program obogaćujemo novim temama i aktivnostima, audio i video sadržajima, igrama, glumom i kreativnim radom. Tako razvijamo dečiju samostalnost i kreativnost te odgovornost za vlastito učenje i ostvarene rezultate.
Kursevi za osnovce

Najbolji kursevi za osnovce

Kursevi za osnovce i jezici koje imamo u ponudi:

 • Engleski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Francuski jezik

Kursevi stranih jezika za osnovce pokrivaju svih osam godina osnovnog školovanja, sa mogućnošću nastavka učenja na kursevima za srednjoškolce.
Svi kursevi su organizovani kroz šezdeset i četiri školska časa u trajanju od po 45 minuta. Nastava ide tokom čitave školske godine u tempu:

 • jednom nedeljno, petak, subota ili nedelja po dva školska časa (1×90 minuta) ili
 • dva puta nedeljno po jedan školski čas (2x45minuta)

Nastava za školsku 2022/23. godinu kreće u oktobru i prati školski kalendar, raspust i praznike / neradne dane.
Nastavni program usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike. Učenici koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobivaju svedočanstvo odgovarajućeg nivoa.

Kursevi za osnovce

Škola stranih jezika za osnovce. Mi na Facebook-u.

 

 • Start nastave: oktobar 2022.
 • Fond časova: 64 časa po 45 minuta,
 • Tempo nastave: jednom nedeljno 90 minuta ili 2 puta nedeljno po 45 minuta.
 • Broj dece u grupi: 3-5 dece
 • Cena kursa: 1 x 90 minuta – 24 800 dinara (8 mesečnih rata po 3500 dinara).
 • Cena kursa: 2 x 45 minuta – 32 800 dinara (8 mesečnih rata po 4200 dinara).
 • #Za mini grupe (2 polaznika), cena je 5500 dinara/mesečno po polazniku

Pored ovog nudimo i kurs “popravi ocenu”.  Ovo je kurs koji prati školski program i namenjen je onim osnovcima koji kurs upisuju sa ciljem da poprave ocenu. Više pročitajte ovde.