Priprema za GOETHE ispite

Priprema za GOETHE ispite. Goethe Zertifikat Deutsch je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja nemačkim jezikom. Ako želite da radite ili studirate u Nemačkoj, verovatno će Vam tražiti sertifikat sa Goethe instituta u Beogradu. On Vam olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima nemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu nemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije.

GOETHE ispiti imaju visok globalni ugled, a sami sertifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije.

GOETHE ispit, nivoi znanja:

U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa novousvojenom skalom Zajedničkog evropskog jezičkog okvira koja podrazumeva šest nivoa znanja moguće je dobiti sledeće GOETHE sertfikate:

Goethe Zertifikat A1

potvrđuje posedovanje početnog nivoa znanja pojedinca, odnosno sposobnost snalaženja u jednostavnim svakodnevnim situacijama u skladu sa njegovim neposrednim jezičkim potrebama.

Goethe Zertifikat A2

potvrđuje jezičku kompetentnost koja odgovara osnovnom nivou, koji je drugi na skali Zajedničkog evropskog jezičkog okvira. Podrazumeva mogućnost razumevanja svakodnevnih izraza upotrebljenih u poznatim situacijama (predstavljanje, snalaženje u gradu, kupovini…).

Goethe Zertifikat B1

potvrđuje sposobnost komunikacije i adekvatnog jezičkog ponašanja u situacijama koje zahtevaju posedovanje srednjeg nivoa znanja jezika.

Goethe Zertifikat B2

potvrđuje jezičku kompetentnost za snalaženje u svakodnevnoj komunikaciji koja ne zahteva specijalizovano izražavanje.

Goethe Zertifikat C1

potvrđuje jezičku sposobnost za nesmetanu komunikaciju u različitim prilikama u društvu, na poslu ili studijama.

Goethe Zertifikat C2

potvrđuje komunikativnu kompetentnost u situacijama koje zahtevaju napredni nivo znanja nemačkog jezika, kao i opštekulturalnu informisanost o Nemačkoj.

GOETHE ispiti. Priprema za GOETHE ispite u LnG Education školi stranih jezika:

Priprema za GOETHE ispite je sastavni deo naših kurseva nemačkog jezika, tako da nakon položenog završnog ispita u LnG Education školi stranih jezika, možete polagati Goethe ispit i dobiti međunarodni sertifikat. Osnovni program je obogaćen dodatnim materijalom koji obuhvata tip vežbi kakve se pojavljuju na ispitu, a pažnja se posvećuje i individualnim potrebama polaznika.

Goethe ispit za svaki od postojećih šest nivoa sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo GOETHE ispita traje oko 150 minuta i obuhvata 4 dela:

  1. leseverstehen – razumevanje pročitanog teksta
  2. sprachbausteine – proveru gramatike i vokabulara
  3. hörverstehen – razumevanje odslušanog
  4. schriftlicher Ausdruck – sastavljanje pisama i eseja

Usmeni deo GOETHE ispita traje oko 15 minuta.

Rezultati GOETHE ispita
Goethe Institut objavljuje rezultate ispita 4 do 6 nedelja nakon ispita. Radi utvrđivanja ukupnog broja poena osvojeni poeni svih delova ispita se sabiraju. Postignuti rezultati na ispitu dokumentuju se u obliku poena i opisnih ocena.

Pripreme za GOETHE ispit – individualni časovi nemačkog jezika

Ako već imate završen određen nivo nemačkog jezika i hoćete isključivo pripremu za Goethe ispit, dovoljno je uzeti pet do deset časova na kojima ćete zajedno sa profesorom proći kroz testove i uraditi simulaciju samog Goethe ispita. Ovakav vid pripreme radi se isključivo kroz individualne časove nemačkog jezika.

GOETHE ispit priprema

GOETHE ispit pripremaCena
Individualni čas u trajanju od 90 minuta1700-2400 RSD