Priprema za TOEFL i IELTS

TOEFL i IELTS – Test of English as a Foreign Language

Priprema za TOEFL i IELTS. TOEFL ispit je test koji se koristi za proveru znanja engleskog jezika govornika kojima engleski jezik nije maternji jezik. Potreban je za upis na studije u SAD-u, kao i za konkurisanje na mnoge međunarodne programe za dobijanje stipendija.  Široko je prihvaćen i na evropskim institucijama visokog obrazovanja. Fakulteti u Americi sami određuju broj bodova potreban za upis. Prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva visok nivo znanja engleskog jezika i ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama.

TOEFL iBT se polaže na kompjuteru u ispitnom centru preko internet veze.

TOEFL test se sastoji od četri dela:

  • Reading
  • Listening
  • Speaking
  • Writing

Test traje oko četri sata sa jednom pauzom od 10 minuta.
Za Listening i Speaking deo testa koriste se slušalice sa mikrofonom.

TOEFL ispit se polaže nekoliko puta mesečno na više lokacija u Srbiji, a centri se nalaze u Beogradu, Subotici i Nišu. Raspored ispita možete proveriti na sajtu www.toefl.org. Potrebno je prijaviti se bar dva meseca ranije da biste obezbedili sebi mesto. Cena ispita je $200. Kandidati će rezultate moći da vide na Internetu 15 radnih dana posle polaganja ispita, a kopije rezultata će primati i putem pošte. Na ispitu je moguće osvojiti od 0 do 120 poena, s tim da svaki deo (čitanje, slušanje, govor i pisanje) donosi od 0 do 30 poena.

Priprema za polaganje TOEFL ispita u LnG Education centru:

Da biste saznali koliko će trajati vaša priprema za TOEFL test, potrebno je da uradite test za proveru znanja iz engleskog jezika. Pored toga, bilo bi dobro da proverite i koji broj poena fakultet koji ste izabrali traži (maksimum je 120, uobičajeno je da fakulteti zahtevaju između 70 i 90 poena). Test možete uraditi u LnG Education školi stranih jezika između 15 i 20 h radnim danom, a rezutate ćemo vam reći istog dana. Od vašeg predznanja i broja poena koji se zahteva za upis na fakultet zavisi broj časova potrebnih za pripremu TOEFL ispita. Zajedno ćemo napraviti plan rada da na ekonomičan način iskoristimo vaše vreme.

Detaljan pregled pripreme kroz TOEFL ispit:

  • Slušanje (Listening) – upoznavanje sa veštinama i strategijama za uspešno rešavanje zadataka u delu testa koji se odnosi na slušanje, uz korištenje originalnih materijala snimljenih na CD-u.
  • Čitanje (Reading) – temeljna priprema za uspešan pristup tekstovima tipičnim za TOEFL iBT, vežbanje svih vrsta pitanja u ovom delu testa
  • Pisanje (Writing) – upustva, vežbanje i individualni pristup pisanju eseja, upoznavanje sa korisnim vokabularom i gramatičkim strukturama odnosno pravilnom organizacijom teksta potrebnom za dobar rezultat u ovom delu testa
  • Govor (Speaking) – usavršavanje govornog engleskog jezika kako bi se zadacima u ovom delu testa pristupilo što jasnije i uspešnije. Organizacija usmenog odgovora u jezičkom i sadržajnom smislu.

Uči se i vođenje beleški u delovima testa koji se odnose na slušanje, govor i pisanje. Ako je Vaš nivo znanja engleskog jezika jak B1 ili B2, dovoljno je 10-15 časova pripreme za TOEFL / IELTS.

Više o TOEFL i IELTS testovima možete pročitati na našem blogu.

TOEFL / IELTS PRIPREMA

TOEFL / IELTS PRIPREMACENA
Poluindividualna nastava1500 RSD/90 min
Individualni časovi2400 - 2700 RSD/90 min

Ovo je kurs koji Vam odgovara? Želite da krenete sa pripremema? Možete pozvati školu ili kliknuti na donje dugme!

TOEFL / IELTS

Ovo nije adekvatan kurs? Pokušajte:
Kurs engleskog jezika
Priprema za Cambridge ispite