Priprema za DELE i CILS

Španski jezik. Priprema za DELE i CILS.

Priprema za DELE i CILS. Španski jezik. Škola stranih jezika. Mi na Instagram-u.

Priprema za DELE ispite u LnG Education školi stranih jezika

DELE je službena potvrda nivoa znanja španskog jezika koju izdaje i priznaje Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske. Institut Servantes je zadužen za organizaciju ispita, dok je Sveučilište u Salamanci zaduženo za pripremu, ispravak i konačnu rangiranje svih testova.

DELE ispiti podeljeni su na nivoe :

  • Diploma de Espanol (Početni nivo znanja– DELE A2) Ovo je dokaz da polaznik ima nivo početni nivo znanja španskog jezika, a koji je dovoljan za osnovnu upotrebu i snalaženje.
  • Diploma de Espanol (Srednji nivo znanja– DELE B1) Dokaz o znanju jezika na srednjem nivou znanja, neophodnog za snalaženje u svakodnevnim situacijama koje ne zahtevaju stručnu terminologiju.
  • Diploma de Espanol (Srednji viši znanja – DELE B2) Dokaz je naprednog znanja jezika koje omogućava komunikaciju u svim situacijama, daje mogućnost studiranja na španskom jeziku i zaposlenja.

Priprema DELE ispita u LnG Education školi stranih jezika ide u mini grupama ili individualno.

DELE ispit priprema

Kurs pripreme za DELE ispiteCena
Mini grupa1000 RSD / 90 min
Individualna nastava1800-2000 RSD / 90 min
Siena. CILS ispiti

Siena. CILS ispiti

Priprema za CILS ispite u LnG Education školi stranih jezika:

Cils je sertifikat kojim se dokazuje sposobnost izražavanja i komunikacije na italijanskom kao stranom jeziku. Postoji pet nivoa CILS-a. Oni označavaju nivoe kompetentnosti izražavanja na italijanskom jeziku.
Sertifikati CILS potvrđuju stepen komunikacijske kompetentnosti.

  • CILS prvog stepena garantuje samostalnu sposobnost komunikacije u svakodnevnim situacijama.
  • CILS drugog stepena je dokument kojim se dokazuje nivo poznavanja italijanskog potreban za upis na fakultet u Italiji.
  • CILS trećeg stepen svedoči o sposobnosti komunikacije u svakodnevnim situacijama i poslu.
  • CILS četvrtog i petog stepena dokazuje sposobnost komunikacije na italijanskom jeziku koju bi trebao imati stranac koji želi koristiti italijanski jezik na profesionalnom polju. Mnoge italijanske kompanije u inostranstvu, kompanije koje žele zaposliti stranca ili kompanije koje imaju trgovačke odnose sa Italijom, traže od svojih zaposlenih jedan od sertifikata CILS, zavisno od vrste posla kojom se bave.

U LnG Education školi stranih jezika možete da se spremite za bilo koji CILS ispit.

Ispiti i ocenjivanje CILS ispita:

Svi CILS ispiti se izrađuju i ocenjuju kod Centro Certificazione dell’Univetsita per Stranieri di Siena. Za dobijanje sertifikta CILS za neki od nivoa potrebno je položiti ispit koji se sastoji od 5 delova: slušanje, razumevanje teksta, analiza strukture komunikacije, pismeni i usmeni deo. Svaka veština nosi najviše 20 bodova. Za uspešno položen ispit potrebno je imati najmanje 11 bodova iz svakog od 5 delova ispita. Dakle, najveći broj bodova je 100 a najmanji 55.
Ako kandidat položi samo neke od 5 disciplina, idući put može polagati samo delove u kojima nije postigao željeni rezultat i konačan broj bodova se izračunava na kraju. Položeni delovi ispita vrede jednu godinu od prvog polaganja. Za polaganje CILS ispita nije potrebno položiti ispit za prethodni nivo.

CILS ispit priprema

Kurs pripreme za CILS ispitCena
Mini grupa1000 RSD / 90 min
Individualni časovi1800-2000 RSD / 90 min

Ako želite da se spremate za neki od DELE ili CILS ispita u LnG Education školi, možete se prijaviti tako što ćete pozvati školu ili se jednostavno kliknuti na donje dugme

DELE / CILS

Nije kurs koji ste tražili? Možda je neki od ovih adekvatan kurs:

Priprema za TOEFL ili IELTS
Priprema za GOETHE ispite
Priprema za CAMBRIDGE ispite