Blog

Wh- pitanja u engleskom jeziku

Postavljanje pitanja na engleskom jeziku

15.06.2023

Iz iskustva znam da je postavljanje pitanja na engleskom jeziku veliki problem s kojim se susreće većina ljudi (uključujući i naše polaznike). Rečenice mogu sastaviti bez problema, ali kad dođe do redosleda reči u pitanjima, tu dolazimo do zabuna. Da bismo pravilno govorili engleski jezik, neophodno je da se držimo pravila o fiksnom redu reči […]

Pročitaj više
Rani bilingvizam.

Prednosti ranog bilingvizma

14.07.2021

Prednosti ranog bilingvizma. Postoje brojne definicije i klasifikacije bilingvizma i maternjeg jezika. Jedna od definicija rane dvojezičnosti kaže da su dvojezična deca ona deca koja usvajaju dva jezika paralelno od samog rođenja. Radi se o slučajevima kada roditelji pripadaju različitim jezičkim područjima. Ili kada su porodice migrirale u druge države). To je prisutno i kada […]

Pročitaj više
Scones, engleske pogačice

Scones – pogačice na engleski način

07.06.2021

Scones pogačice. Za pogačice Scones sam prvi put čula na kursu engleskog jezika. U udžbenicima za engleski jezik s pravom zauzimaju mesto pored tema o jeziku, društvu, načinu života, poznatim ličnostima, ekologiji, muzici, filmu i sl. Scones su mala peciva, poreklom iz Škotske, a jedu se u UK-u, SAD-u, Australiji i na Novom Zelandu. Brzo […]

Pročitaj više
Grad Parma u Severnoj Italiji

Italija – putovanje u Parmu

08.03.2021

Putovanje u Parmu. Italija. Znate onaj dobro poznat osećaj kada vas stari prijatelji pozovu da se nakon više od decenije vidite u gradu o kom ste samo slušali, gledali slike – od jurcanja po sunčanom junskom Beogradu po suvenire, poklone, do pakovanja limitirane količine prtljaga, ukrcavanja na aerodromu, putovanja, ćaskanja u avionu sa italijanima ( […]

Pročitaj više
Slovenija

Posao u Sloveniji? Studije u Sloveniji? Kurs slovenačkog jezika.

04.10.2020

Posao u Sloveniji. Nekadašnja jugoslovenska republika, a danas članica Evropske unije sa znatno višim standardom i boljim uslovima za život, rad i studije od ostalih članica nekadašnje zajedničke države, poslednjih godina je cilj mnogima koji se odluče za odlazak i potragu za srećom negde drugde. Slovenija, mala alpsko-primorska država smeštena između Italije, Austrije, Mađarske i […]

Pročitaj više
must and have to

Modalni glagoli MUST i HAVE TO u engleskom jeziku

10.06.2020

Modalni glagoli, pomoćni glagoli ili Modal Verbs, kako ih zovu Englezi govore o NAČINU na koji će biti izvršena neka radnja. Modalnim glagolima izražavamo mogućnost, obavezu ili neophodnost. Bitno je napomenuti: 1.većina modalnih glagola se ne koristi u prošlom i budućem vremenu 2.modalni glagoli ne primaju nastavak –s za 3.lice jednine u prezentu. 3.većina modalnih […]

Pročitaj više
The Past Simple ili The Present Perfect

Present Perfect Tense i Past Simple Tense – kada koji koristiti

13.05.2020

Present Perfect Tense i Past Simple Tense (Naučite engleski jezik). Večita dilema i pitanje, koje vreme koristiti od ova dva? Zašto je Present Perfect, a ne Past Simple? Pokušaćemo da objasnimo ovo na najlakši mogući način. 1. The Present Perfect Tense je sadašnje vreme. Kako nam i sam naziv kaže, present- sadašnjost. Govori o situaciji […]

Pročitaj više
some / any

Nedoumice sa a/an, some/any?

10.04.2020

Nedoumice sa a/an, some / any. Iz iskustva znamo da je dosta vas u nedoumici kada da koristi SOME, kada ANY, a kada neodređeni član A/AN. Pa hajde da to sada razjasnimo 🙂 Kako biste ovo savladali potrebno je malo prakse kao i učenje određenih pravila. Pokušaćemo vam olakšati i objasniti kako i kada koji […]

Pročitaj više