Priprema za polaganje ispita Norskprøve (Bergenstesten)

Bergen. Kurs pripreme za Norskprøve ispit.

Bergen. Kurs pripreme za Norskprøve ispit.

Norskprøve ili Test i norsk – Høyere nivå (Bergenstesten) je zvaničan sertifikat o položenom ispitu norveškog jezika. Neophodan je za rad u Norveškoj, podnošenje zahteva za autorizaciju, boravišnu, radnu dozvolu, državljanstvo. Škola stranih jezika LnG Education centar vas priprema za polaganje ovog ispita.

Kurs priprema za polaganje ispita Norskprøve (Bergenstesten) preporučuje se polaznicima nakon pređenog B1 nivoa, odnosno knjige Stein på Stein. Na ovom kursu ćete usavršiti norveški jezik. Pored samog norveškog jezika akcenat je na upoznavanju sa procesom prijave i kriterijumima nivoa znanja potrebnog za uspešno polaganje ispita Norskprøve (Bergenstesten) u Norveškoj.
U nastavi koristimo najsavremeniji multimedijalni materijal i internet resurse, diskutujemo o uobičajnim temama koje se javljaju na testu. Teme su porodica, istorija, priroda, socijalne mreže, politika, rad u Norveškoj, zdravlje i medicina, škola i obrazovanje, životna sredina, Velferdstaten.

Kurs priprema za polaganje ispita Norskprøve (Bergenstesten) obuhvata pripremu za:

  • Tehnički deo testa, rad na računaru
  • Polaganje pismenog i usmenog dela testa
  • Razvijanje veštine pisanja kratkog teksta u ograničenom vremenskom roku (75min)
  • Vođenje razgovora i prezentacije u kratkom vremenskom okviru (20min)

Cilj je i da razbijemo tremu i da vas upoznamo sa uobičajnim greškama prilikom polaganja. Preporučujemo da maksimalno iskoristite resurse kursa, tako što ćete učenju pristupiti ozbiljno. Naše je da u tu ozbiljnost unesemo i dozu zabave. Koristimo moderni materijal, kako bismo vam olakšali učenje i približili vas cilju – Norveškoj.

Kurs priprema za polaganje ispita Norskprøve (Bergenstesten) u LnG Education centru za strane jezike:

  • Fond časova: 32 časa (16x90min)
  • Tempo rada: 2 ili 3 puta nedeljno u terminima po dogovoru sa polaznikom
  • Trajanje kursa: 5 ili 8 nedelja
  • Literatura: zbirka tekstova, audio-vežbi, novinskih članaka, video-reportaža
  • Cena: 2000 RSD / 90 minuta
  • Cena sa popustom: molimo pozovite školu

Klikom na donje dugme, prijavite se na kurs priprema za polaganje Norskprøve testa (Bergenstesten)

priprema za polaganje Norskprøve testa (Bergenstesten)

Ovo nije adekvatan kurs? Pogledajte:

Priprema za Goethe ispite

Kurs norveškog jezika

Kurs švedskog jezika

Kurs nemačkog jezika