Učenje nemačkog jezika. Zašto da upišete kurs nemačkog jezika?

Naučite nemački jezik

Razlozi za učenje nemačkog jezika su brojni. Nudimo Vam sedam dobrih razloga:

1. Rasprostranjenost nemačkog jezika
Svako ko govori nemački jezik može bez problema da komunicira sa oko 100 miliona Evropljana na njihovom maternjem jeziku. Nemački se govori u Nemačkoj i Austriji, velikom delu Švajcarske, Linhtenštajnu, Luksemburgu, delovima severne Italije, istočne Belgije i istočne Francuske. Pored ruskog jezika, nemački, kao maternji jezik, najrasprostranjeniji je u Evropi i ubraja se u 10 najčešće upotrebljavanih jezika sveta. Nemački je i jedan od tri službena jezika Evropske Unije.

2. Znanje nemačkog jezika stvara brojne poslovne mogućnosti i povećava šanse na tržištu rada:
Nemačka je treća najjača ekonomija sveta i prva izvozna nacija na svetu. Najvažniji je poslovni partner gotovo svih evropskih i vanevropskih zemalja. Angažman nemačke privrede u Srbiji je u stalnom porastu.
Poznavanje nemačkog jezika poboljšava šanse na tržištu rada. Mnoge nemačke firme traže radnike sa potvrdom o poznavanju jezika. U okviru Evropske unije za eksperte, naučnike i studente koji posjeduju znanje nemačkog jezika nude se mnoge interesantne mogućnosti za dalje studiranje, usavršavanje ili rad.

3. Nauka i studiranje
Izdanja stručne literature na nemačkom jeziku zauzimaju 2. mesto u svetu. Zbog toga čak 40% američkih naučnika, a u Poljskoj i Mađarskoj preko 70% preporučuje svojim studentima učenje nemačkog jezika.
Na osnovu starih ugovora, građani Srbije mogu besplatno pohađati austrijske univerzitete. Uslov za besplatno studiranje na prestižnim austrijskim univerzitetima, između ostalog je i poznavanje nemačkog jezika. Nemačka finansijski pomaže preko 60 000 međunarodnih razmena svake godine. Zemlja je koja daje najviše stipendija stranih studentima.

4. Turizam
Nemci, Austrijanci i Švajcarci spadaju među najveće svetske putike. Godišnje naš region poseti više od dva miliona turista sa nemačkog govornog područja. Poznavanje nemačkog jezika je samim tim velika prednost za mnoge ljude koji rade u turizmu.

5. Stvaranje kontakta
Komunikacija sa strancima može prerasti u doživotno prijateljstvo, stvaraju se prilike za putovanja u strane zemlje ili nova poznanstva koja život čine uzbudljivijim. Dopisivanje na internet portalima ili stranim forumima može poslužiti kao nepresušan izvor znanja ili mesto za druženje.

6. Doživeti Nemačku i zemlje nemačkog govornog područja
Milioni turista iz celog sveta posete svake godine Nemačku. Svako ko govori nemački jezik ima privilegiju da bolje i intenzivnije upozna život u Nemačkoj, njene stanovnike, istoriju i kulturu. Sa dobrim znanjem njemačkog jezika možete da učestvujete u kulturnom i noćnom životu Berlina, Beča, Minhena ili Ciriha.

7. Nemački je jezik kulture
Sa znanjem nemačkog jezika otkrivate jednu od najvećih evropskih kultura u originalu jer je nemački jezik, jezik Getea, Ničea i Kafke, jezik Mocarta, Baha i Betovena, Frojda i Ajnštajna.

Dobro nam došli, Vaša LnG škola 🙂